Iš kacino Vinco dienoraščio: tyrinėtojai

Visi katukai yra kaip mokslininkai – tikri tyrinėtojai, kurie vedini nenugalimo prigimtinio smalsumo.

Tarkime, kas bus, jei apvošiu dubenį su vandeniu?

O kas bus, kai pamirkysiu toje baloje letenėles?

O kas bus, jei tomis letenėlėmis patapšnosiu po to per kambarius?

Kažkur spiegimas iš viršaus bus, pasirodo.

Išvada: katukų moksliniai tyrimai yra deramai neįvertinti, bet gerai pagarsėję – tiesiogine to žodžio prasme.

Iš kacino Vinco dienoraščio: nelaisvėje

Ėjo penkta diena nelaisvės, kai pas šituos įsiprašiau pasišildyti. Pagaliau davė padoraus maisto – tik porcijos nepadorios, tai surijau po dvi.

Vakar bandžiau išeiti į laisvę, tai pačiupo, įgrūdo į kažkokį krepšį su grotomis, bei kitas nepažįstamas su trijų katininių kvapu nuvežė į gyvūnėlių kankinimo būstinę. Ten nieko nebeprisimenu, bet grįžau apsvaigęs ir be vienos kūno dalies po uodega, kurios paskirties dėl savo jaunumo nespėjau suprasti.

Einu primušiu šunę.

P.S. tai kalei dantis išmušiau ne aš!!!